Het online en offline platformvoor samenwerking, kennisdeling en innovatie

Allereerste Brabantse Voedsel1000 op 19 februari 2019

21-12-2018 0 reacties

Op dinsdag 19 februari 2019 organiseert de provincie Noord-Brabant de allereerste Voedsel1000; een bijeenkomst voor Brabanders die samen het Voedselbesluit gaan opstellen. Met elkaar gaan we in gesprek over de toekomst van het voedselsysteem. Doe jij ook mee?

Meld je aan!

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) kijkt uit naar de bijeenkomst: “We kiezen elke dag weer wat we eten en waar we het kopen. Onze keuzes bepalen het systeem waarmee we voedsel produceren, verwerken, distribueren en consumeren. Als we veranderingen willen in dat systeem, moeten we dat ook samen oppakken. Ik kijk met veel interesse uit naar de Voedsel1000 en zal als een van de vele deelnemers enthousiast meedenken en -doen.”

Wat is de Voedsel1000?

De Voedsel1000, afgeleid van de G1000 methodiek, is een vrije plek voor Brabanders om in gesprek te gaan over het voedselsysteem in Noord-Brabant. Inwoners, professionals en overheid komen samen om onderwerpen die zij belangrijk vinden met elkaar te bespreken. Samen proberen ze tot ideeën en oplossingen te komen, die bij kunnen dragen aan een duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem.

Voedsel1000

 

Waarom de Voedsel1000?

De voedselsector is een belangrijke economie en creëert veel werkgelegenheid. De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een veranderend klimaat? Hoe krijgen we een schonere lucht? En hoe behouden we een vruchtbare bodem? Maar bovenal: hoe zorgen we voor lekker én gezond voedsel dat goed is voor jou, voor de dieren en voor het milieu? Een simpel antwoord is niet weggelegd voor deze belangrijke vragen. Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant de Voedsel1000. Tijdens de Voedsel1000 gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen leggen we vast in het 1e Brabantse Voedselbesluit. Het doel hiervan? Zoveel mogelijk inwoners en organisaties het Voedselbesluit te laten ondertekenen en met elkaar uit te voeren. Ook het nieuwe provinciebestuur bekijkt het Brabantse Voedselbesluit en gaat na waar voor haar een rol ligt om het te helpen realiseren.  

Meld je aan!

Wil je deelnemen aan de Voedsel1000? Meld je hier aan. Is je interesse gewekt maar zou je graag wat meer informatie willen? Bekijk de website van Voedsel1000 of mail je vraag naar info@voedsel1000.nl.

0  reacties